RADOŠIE KURSI PIEAUGUŠAJIEM! RADOŠIE KURSI PIEAUGUŠAJIEM!
Marijas iela 21, Rīga, LV1011
27461612 P.O.T.C.P no 10.00-19.00
hobijukursi@gmail.com
·  ILVA LEJNIECE
·  ILONA AVDEJEVA
·  LĪGA BARBARA
·  SINDIJA SMUDZE
·  KRISTIĀNA JANSONE
·  MĀRTIŅŠ VANAGS


 


 

Mg.sc.soc.  ĪRA ALKSNE  

Mans hobijs - šūšana! Ir gandarījums, ka savu hobiju vari pārvērst par darbu, daloties ar citiem savā pieredzē un zināšanās ! Sajust prieku, kad cilvēkiem, kurus tu māci, izdodas izveidot kaut ko jaunu, radošu un skaistu. Kā vēsta sena ķīniešu paruna: “Trīs desmitdaļas no laba izskata rada daba, septiņas desmitdaļas- apģērbs!”

Lielāko savas dzīves daļu esmu strādājusi skolā par mājturības un tehnoloģiju skolotāju. Pārzinu un esmu pasniegusi: tekstildizainu, tekstilmākslu un daudzas tekstiltehnoloģijas:

batiku, auduma apdruku, marmorēšanu, zīda apgleznošanu; adīšanu, tamborēšanu, izšūšanu, tekstilmozaīku, mini gobelēnu aušanu, filcēšanu; apģērbu šūšanu un modelēšanu, apģērbu konstruēšanu; imidža veidošanu: krāsu mācību, individuālā stila konsultācijas, individuālās garderobes veidošanu, modes vēsturi, lietišķo etiķeti un uzturmācību. Strādāju kā klases audzinātāja, interešu izglītības pasniedzēja, vadīju Mākslu metodisko komisiju.      

Esmu beigusi:

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju ar kvalifikāciju: skolvadība, izglītības darba vadība, psiholoģija, pedagoģija;  Latvijas lauksaimniecības universitāti ar kvalifikāciju: mājturības un tehnoloģiju skolotāja; Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, kā arī daudzus (14) kvalifikācijas celšanas kursus. Vadu un rakstu projektus, pieaugušo profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas.      

Mans moto:

“Ja  Tu kaut ko gribi iegūt, tev jādara šodien. Tas ir vienīgais brīdis, kas Tev pieder, un tikai šodien tu vari izdarīt kaut ko tādu, lai Tava nākotne būtu labāka!”  

Ja kaut mazliet esmu aizķērusi  Jūsu sirsniņu, tad:  ko redzat domās, to turēsiet rokās!    

Uz sadarbību un ar cieņu,

Īra Alksne